Til forsiden
Udskriv siden


Nielsen, Viggo

 

(20.1.1895-1990) født i Nørre Nebel, søn af bog- og papirforhandler Niels Nielsen (11.11.1854 - 16.11.1933) og Else Marie Magdalene Johansen (14.10.1868-12.2.1912). – Lærling og medhjælper hos sin far i Nr. Nebel 1910-14, mens den egentlige læretid foregik hos Gyldendals Boghandels Sortiment (H. Mattesen), Esbjerg 1914-18 og hos Lorents Gad, Valby 1919-21 afbrudt af militærtjeneste 1918-19. Derefter tog han til Tyskland: Kuhntsehe, Eisleben og Koehler & Volckmar og Deutsche Wanderbuchhandel, begge Leipzig. Hjemme igen i 1922 og overtog sin fars forretning i Nr. Nebel 1.2.1924, hvor han søgte om at blive rabatberettiget: "Da der herfra er 23 km til nærmeste By med rabatberettiget Boghandler har Forretningen her i en Årrække forsynet Egnen med Bøger – men selvfølgelig er Gyldendal blevet favoriseret, idet vort Udvalg af Bøger fra Gyldendal har været bedst og rabatten størst, da jeg på Gyldendal- Bøger har haft Boghandlerrabat. NB det bemærkes at jeg er medlem af Musikhandlerforening, Fotohandlerforening og Dansk Tapethandlerforening." – Udgav en halv snes hjemstavnsbøger fra eget forlag og trykt i eget trykkeri, Udgav tillige Ugebladet for Nr. Nebel og Omegn i 2000 eks. – Medlem af bestyrelsen for Dagbladet Sydvestjylland i Esbjerg, medlem af bestyrelsen for Det radikale venstre i Vardekredsen, sekretær i Afholdsbevægelsens repræsentantskab for Ribe amt, medlem af Nr. Nebel sogneråd fra 1.4.1928. – Gift 20.2.1927 i Varde Kirke med Eline Lorentzen (f. 20.4.1907 i Frisvad, Varde Landsogn) datter af sognerådsformand, gårdejer Thomas Peder Lorentzen (26.6.1872 - 11.7.1919) og Anne Mathe Kruse (f. 6.2.1877). (Arkiv + VM).


Forretninger