Til forsiden
Udskriv siden


Demuth, Erik Frederik Larsen

 

(2.8.1876-14.1.1947) født i Hammel, søn af førstelærer og organist Georg Larsen (7.2.1834-21.11.1909) og Dinesine Kirstine Hornsleth Poulsen (f. 5.1.1843). (Demuth var altså ikke hans fødenavn). – Efter eksamen fra Aalborg Handelsakademi udlært hos Fr. Reimer i Aalborg 1891- 95 og medhjælper samme sted. Derefter Fr. Rybner Petersen, Århus, Gjellebøl, Skælskør, Adolf Jacobsen, Viborg og Andersen & Schou, Hillerød, inden han 1904 etablerede boghandel i Næstved, hvor han også havde papir en gros og var medindehaver af Næstved Exprestrykkeri. – Han bestred en række tillidsposter inden for branchen, medlem af bestyrelsen i Den danske Provindsboghandlerforening 1917-25, medlem af Boghandlerrådet 1921-25 og bestyrelsesmedlem i De danske Boghandleres gensidige Kautionsfond 1922- 25. Lokalt var han medlem af Næstved Menighedsråd, Kasserer i Næstved Handelsforening, formand for Næstved Museum og for Næstved Turist- og Forskønnelsesforening, værge for Næstved Kirkegaard og formand for den lokale papirhandlerforening. – Foretog rejser i Sverige, Norge og Tyskland. – Efter at have overdraget sin boghandel til Sv. Pedersen i 1926 fortsatte han som grossist.15. juni 1935 blev han R. – Gift 3.6.1906 med Marie Kristine (Kissy) Andersen (f. 3.2.1883) født på Ølstedgaard ved Brobyværk, datter af forpagter Vilejus Andersen (f. 27.2.1858) og Marie Jantzen (f. 9.2.1858). (Dolleris IV + VM).


Forretninger