Til forsiden
Udskriv siden


Galle, Adolph Chr.

(6.1.1825-31.5.1888) født i Næstved, søn af købmand Frederik Galle og Vincentine Anette Sophie Bagge. – Udlært hos sin forgænger Hugo Bloch og mangeårig medhjælper og ven. Han overtog forretningen i 1874 og arvede ved Blochs død året efter tillige både forretning og ejendom. Afstod boghandelen til Emil Aarsleff i 1886 og døde to år efter, ugift i Lille Næstved. (Dolleris II).


Forretninger