Til forsiden
Udskriv siden


Bloch, Hugo

døbt Heiman (12.11.1814 - 3.3.1875) født i København, søn af supercargo, senere merchandiser Abraham Bloch og Caroline Heiman. Faren, der var jøde, døde, da Hugo var 10 år, og en onkel opdrog ham. – Student 1834, studerede medicin, men fik ikke eksamen og gik i boghandlerlære i den Meulengrachtske Boghandel i Næstved, hvor han fortsatte indtil han som 36-årig selv etablerede sig i byen. – Interesserede sig for branchen og deltog i mange møder på landsplan. Var lokalt byrådsmedlem i flere år og i 1864 vicepræsident for borgerrepræsentationen, sad i flere komiteer og udvalg og skulle fra 1862 føre tilsyn med byens bibliotek, som blev indrettet på rådhuset. – Han var ugift, men en agtet borger i byen med en stor omgangskreds. Han blev begravet 9.3.1875 under stor deltagelse, men eftersom han var jøde, nægtede præsten at kaste jord på kisten. Det gjorde så malermester Bischoff. (Dolleris II + jubilæumsskrift fra Georg Christensens Boghandel, ‘125 år blandt bøger og borgere i byens midte’, 1976).


Forretninger