Til forsiden
Udskriv siden


Frost, Axel Thorvald Emil

(22.9.1823-22.9.1900) forældre?, var oprindelig tømrer, men måtte opgive professionen pga. et hug i det ene ben, der gjorde ham halt resten af livet. Privat dimitteret fra Jonstrup Seminarium 1842, kom til Nysted i 1847 og blev 16.3.1848, ifølge skrivelse fra Danske Kancelli, kordegn, klokker, kantor, overgraver og tredjelærer i Nysted. Ti år senere etablerede han en lille boghandel med især papir og skolebøger, som han på lavt blus holdt i gang til 1873/74. Fik også tid til at skrive lyriske digte. 1.5.1883 tog han sin afsked fra sine øvrige hverv og flyttede til København, hvor han døde, ifølge Dolleris på sin fødselsdag, 22.9.1900. – Gift med Johanne Magdalene Engel (f. 5.10.1819) født i Nakskov, datter af urmager Lars Engel og Dorthea Elisabeth Mørck. (Dolleris).


Forretninger