Til forsiden
Udskriv siden


Dyhr, Niels Peter

(f.31.12.1829) født i Nykøbing M, søn af boghandler, sparekassedirektør m.m., Jens Peter Dyhr (9.11.1803 - 20.10.1866) og Anna Dorthea Westphal (7.2.1805-7.3.1895). – Udlært hos Rottbøl Sadolin i Aalborg 1844-48 og medhjælper der til 1850. Siden medhjælper hos Kreiberg i Thisted, P.C. Kabell, Viborg og Meulengracht, Næstved. Meulengrachts forretning overtog han i 1852 i kompagniskab med J.C.L. Christensen(1827-1857), Dyhr & Christensen, og etablerede bl.a. "Musikalsk Lejebibliotek" (udlejning af noder må man formode), men trak sig "officielt" året efter (1953) og overtog sin fars boghandel i Nykøbing M. Officielt var han dog her kun bestyrer, så længe hans far levede. – Ligesom sin far var han organist i Nykøbing Kirke (fra 1866) og sparekassedirektør (fra 1890). Han var desuden medlem af Nykjøbing Byråd fra 1876 og af Thisted Amts Skoleråd fra 1879. Udnævntes 20.1.1900 til R. – Gift 1.8.1856 med Emilie Marie Hansen (f. 19.10.1832), født i København, datter af hofpossementmager Thøger Jakob Hansen og Anna Sofie Friederichsen (datter af bataillonskirurg F). (Dolleris I & III)

En bror til Niels Peter Dyhr, Søren Børgesen Vandborg Dyhr (f. 10.12.1833), blev officer og ingeniør. Han var med til at bygge skanserne ved Dybbøl, deltog i krigen 1864, blev senere baneingeniør og var med til at bygge de jysk-fynske jernbanestrækninger. Han skrev bogen "En baneingeniørs erindringer 1859-1889". En kritisk bog, genudsendt i sommeren 2004 (88 sider, Banebøger) og rosende omtalt på bagsiden af Politiken 27.6.2004. – En søn af Søren Børgesen Vandborg Dyhr, Carl Emil Dyhr (f. 3.3.1875), var boghandler i Aalborg.


Forretninger