Til forsiden
Udskriv siden


Schønemann, Christian

 

(f.15.5.1860-1.2.1909) født i Nyborg, søn af boghandler Claus Maximilian Vilhelm Schønemann (26.10.1833 - 25.3.1900) og Christine Nicoline Jørgensen (f. 8.9.1837). – Efter præliminæreksamen udlært hos sin far og medhjælper hos Erh. Flensborg i Roskilde. Fra 1885 prokurist hos faren, hvis forretning han overtog 1.8.1897 sammen med sin svoger Peter Petersen (f. 9.7.1857), men 1906 deler de virksomheden mellem sig. Peter Petersen tog sig af boghandelen, Christian Schønnemann af resten, bl.a. papir en gros og forlaget. – Gift 30.10.1896 med Andrea Johanne Pouline Bielefeldt (5.2.1874 - 23.4.1916) født i Havdrup ved Roskilde, datter af lærer August Evacio Bielefeldt og Ane Helene Kirstine Gildberg. Faren broder til boghandler C.H. Bielefeldt, København K, endnu en bror var professor V. Bielefeldt. – Christian Schønemann døde tidligt, hvorefter hans enke videreførte hans del af forretningen, men også hun døde tidligt. Nåede dog at gifte sig igen, med baron og tysk konsul Frederik Charles von Haxthausen (f. 9.6.1878 på Gjøddinggaard i Nørup ved Vejle) søn af kgl. skovrider, baron Ove Ludvig Haxthausen og Angelique Caroline von Kaufmann. Han var uddannet ingeniør og havde i nogle år haft ledende stillinger først på et tysk elektricitetsværk, så på Gebruder Nobel i Petrograd. Efter giftermålet med Andrea Schønemann gik han ind i firmaet i Nyborg, som han videreførte efter sin kones død. (Dolleris III).


Forretninger