Til forsiden
Udskriv siden


Schønemann, Claus Maximilian Vilhelm

(26.10.1833-25.3.1900) født på Resenborg ved Struer, søn af apoteker Chr. Vilhelm Schønemann og Marie Amalie Kurtzhals. – Udlært hos Chr. Kragelund i Holstebro. Overtog som 26-årig Gomards boghandel i Nyborg og udviste stor virkelyst med mange nye initiativer og udvidelser. Hans udgivelser for Krigsministeriet gjorde ham kendt over hele landet, og han blev ved regeringsjubilæet i 1888 R. – I mange år medlem af Nyborg byråd, delegeret i kommunale anliggender inden for Svendborg Amts grænser, bl.a. formand for sygehuset og tilsynsførende ved havnen. Han var repræsentant for Købstædernes alm. Brandforsikring og medlem af repræsentantskabet for Dannebrogsriddernes Understøttelsesforening. – Gift 17. 6.1859 med Christine Nicoline Jørgensen (8.9.1837 - 8.10.1914) født i Nyborg, datter af købmand Niels Chr. Jørgensen og Gertrud Lorenzen. (Dolleris I + III).


Forretninger