Til forsiden
Udskriv siden


Haugstrup, Kaj Georg Jens

(16.3.1909-1972 el.73) født i Kalundborg, søn af leder af Kalundborg Centralbibliotek, Søren Haugstrup (22.5.1875 - 21.11.1931) og Inger Mæhl (f. 10.6.1881). – Udlært hos Georg Jensen, Kalundborg 1924-28, medhjælper hos Viggo Madsen, Aalborg 1928-29 og J.G. Dein, Maribo 1929- 34, desuden i papirhandel to måneder i 1930. Overtog Blochs boghandel i Nakskov 1.11.1934. – Gift 30.5.1936 i Maribo med Edith Skaaning (f. 15.12.1908 i Maribo) datter købmand Frederik Skaaning 28.8.1870 - 28.4.1942) og Johanne Frederiksen (f. 15.10.1882) – To børn: Bente Haugstrup (f. 20.7.1938) og Niels Haugstrup (f. 25.5.1942) – Hans kone videreførte forretningen nogle år med B.R. Asmussen som forretningsfører. – Mærkeligt at forretningen blev kendt som "Blochs Boghandel". Bloch havde den i 4 år, Haugstrups i 42! (Arkiv + VM).


Forretninger