Til forsiden
Udskriv siden


Edelmann, Richard Scheel

(f.21.8.1877) født i Horsens, søn af boghandler Carl Benjamin Edelmann og Caroline Marie Scheel. – Udlært hos Jacob Zeuner i Århus, derefter i farens forretning, hos C.M. Ebell, Zürich og i Thierrys Boghandel (Einar Jespersen), som han overtog. Drev boghandel, kunsthandel og trykkeri m.m., men forlod forretningen og byen i 1923 for at drive en gros-virksomhed i København. – Gift 6.11.1907 med Ingeborg Winding (f. 29.2.1884 i Starup ved Kolding) datter af proprietær Bendix Heseler Winding og Mariane Krøyer. – Boghandlerens søster, Ingeborg Sofie Edelmann (f. 15.6.1882) giftede sig med Viggo Erichsen (1887-1957), den første boghandler i Magasin du Nord i København, som i øvrigt en tid var medhjælper hos Edelmann i Nakskov. (Dolleris IV)

 

I Edelmanns tid stod forlægger Rasmus Naver i lære i forretningen (1910-14). Han var indfødt Lolland/Falstring, et af fem børn i en landbofamilie, og fik kost og logi som en del af sin sparsomme lærlingeløn. – Under en tidligere indehaver, P. Th. Jansen, var Gustav Wied "dreng" i forretningen. (Kilde: "Løst og fast om Rasmus Navers Levned", Gad, 1971. I bogen er der flere glimrende fotografier fra boghandelen, både interiører og facade). – Ved Edelmanns død i 1947 skrev en anden tidligere lærling, Tage C. Nissen, i Dansk Boghandlertidende: "Det er med vemod, at jeg i dag erfarer, at min gamle chef Richard Edelmann, er død. Selv om han i 1923 forlod den gamle Thierry’s Boghandel i Nakskov for at drive en gros virksomhed i København, stod han dog stadig for en lang række boghandlere som en af den gamle tids særprægede skikkelser, en ridder af den gamle skole, fuld af initiativ og virketrang, impulsiv og lydhør over for det nye. Den lange række af medhjælpere, der som jeg har haft den lykke i en årrække at bo og leve som barn af huset i det gæstfri Edelmannske hjem, vil sende en venlig tanke til de gode. gamle dage i Thierry’s Boghandel og til husets herre, som nu ikke er mere." (Dansk Bogh.t. januar 1947).


Forretninger