Til forsiden
Udskriv siden


Jespersen, Einar

(19.4.1863-16.11.1918) født i Flensborg, søn af boghandler og forlægger Edvard Julius Marie Jespersen (27.1.1831 - 12.6.1904) og Henriette Klein (f. 6.8. 1831). – Efter præliminæreksamen 1879 udlært hos Th. Thrue, Århus og hos H.J. Tørsleff i Slagelse. Medhjælper hos P. Sørensen, Sorø og Axel E. Aamodt, København og i sin fars boghandel i Nakskov, som han overtog som 25-årig. – Gift 4.8.1889 med Vilhelma Hermansen (f. 19.3. 1869) født i Næstved, datter af fabrikant, R., Henrik Hermansen og Cecilie Engberg. – Efter 18 år som boghandler i Nakskov blev han direktør for Nordisk Musikforlag A/Si København. Efter 10 år her blev han direktør for A/S Koncert- og Theaterbureaueti København, Stockholm, Christiania og Helsingfors og for La Presse-Associées skandinaviske Telegrambureau. – Sekretær i Dansk Musikhandlerforening 1908-18, delegeret for den franske nationale forening L’Idée Francaise og formand for bestyrelsen for den danske afd., generalkommissionær for de projekterende franske udstillinger i Skandinavien, medlem af bestyrelsen for Alliance Francaise, Officier d’Academie 1913, R. af den pavelige hellige Gravs Orden, Komm. af Tun. Nichan Orden, fransk guldmedaille: Art et Science. – Han døde af lungebetændelse i Paris 1918. (Nekrologer i de fleste danske dagblade, i Politiken 22.11.1918 og i Dansk Boghandlertidende 28.11.1918 + Dolleris I + II + IV).

Da Nakskov byråd i 1898 indbød interessenter til oprettelse af et elektricitetsværk, var der kun få interesserede, men boghandler Einar Jespersen var så optaget af tanken, at han indrettede sit eget lille elværk, der kunne forsyne hans egen forretning og de nærmeste naboer. Det skulle så nedlægges, når byen fik sit værk, hvilket først skete i 1909. En sådan praksis var ikke helt ualmindelig i elektricitetens første tid.


Forretninger