Til forsiden
Udskriv siden


Thierry, Jean Peter Frederik

 

(1.9.1806-27.6.1858) født i Hørsholm, søn af en fransk emigrant, P.F. Thierry, der var dessinatør og formskærer ved Usserød Katunfabrik, senere toldbetjent i Vordingborg, og Anna Cathrine Holst. – Seminarieuddannet og kom til Nakskov som lærer ved Nakskov Borgerskole 1827-34 (årsløn 200 rigsdaler), men åbnede boghandel i 1835. – Han gjorde et enormt arbejde for byen. Var medlem af Borgerrepræsentationen og Kirkeinspektionen, forligskommissær og stænderdeputeret for Østifternes 9. Kjøbstadsdistrikt, deltog i stænderforsamlingen i Roskilde 1848. Så engageret i byens ve og vel var han, at det ofte gik ud over hans forretning, og i 1851 måtte han træde ud af Borgerrepræsentationen. Ved den lejlighed hyldede byens borgere ham ved en festmiddag. Thierry lod sig dog i 1854 igen vælge ind i borgerrepræsentationen. Ved hans begravelse i 1858 deltog hele byen. I kirken blev der sunget en kantate, specielt komponeret til lejligheden, og mens følget gik til kirkegården blæstes der koraler fra kirketårnet. – Gift 7.6.1833 med Gertrudine ‘Dine’ Cathrine Thonning (f. 16.2.1801) født i Ballerup, datter af sognepræst Andreas Chr. Thonning (1772-1838) og Ingeborg Cathrine Schmidt (el. Smith). (Dolleris II +Nakskov Købstads Historie, i kommission hos NNF,1945).


Forretninger