Til forsiden
Udskriv siden


Dein, Johan Rasmus

 

(28.9.1814-30.4.1891) født i København, søn af slagtermester Dein og Karen Marie Borgen. – Som 18-årig kom han i bogtrykkerlære og arbejdede i flere trykkerier, bl.a. 11 år hos Bianco Luno i København. Overtog 1.5.1848 redaktionen af "Lolland-Falster Stiftstidende" og bestyrelsen af det dertil hørende trykkeri. Afstod året efter til fordel for "Lollands-Posten" og bogtrykkeriet i Maribo. Åbnede i forbindelse hermed boghandel. – J.R. Dein var i sine københavnerår meget aktiv, bl.a. ved stiftelsen af Haandværker-Dannelses-Foreningen og som medlem af en deputation, der ansøgte kongen, Frederik VII, om udvidelse af valgretten. Han blev senere folketingsmedlem, valgt for Maribo Amts 2. Kreds i 1866, hvor Grundloven var til revision. – Lokalt i Maribo var han også uhyre aktiv ved stiftelsen af og bestyrelsesarbejde i en række institutioner som Maribo Asyl, De Fattiges Kasse, Industriforeningen m.fl. – Ud over boghandel og avis drev han forlagsvirksomhed og skrev og oversatte selv. Under eget navn f.eks. "Om Typografernes Kaar" (Nykøbing F, 1848), digtsamlingen "Poetiske Friskarer" (Maribo, 1851) og under pseudonymet Giovanni Deltany flere fortællinger. Han oversatte Dickens og Hawthorne og en vis Fanny Fern. Sidstnævnte direkte til sats, uden manus. Endelig redigerede han magasinet "Samleren" 1-107, som i årene 1861-64 fulgte med "Lollands-Posten". – Som 38-årig, 29.12.1852, fik han også tid til at gifte sig, med toldfuldmægtig Søren Smiths (f. 17.8.1799) da 22-årige datter Henriette Dorthea Smith (11.8.1830 - 4.8.1883), som han overlevede i otte år. Hendes mor var Anna Marie Ussing (17.4.1800 - 30.6.1849) (Dolleris II).


Forretninger