Til forsiden
Udskriv siden


Nordentoft, Carl Christian

 

(f.3.2.1855) søn af boghandler i Thisted, Niels Larsen Nordentoft og Dorthea Kirstine Poulsen og bror til to andre boghandlere, Christian C. Nordentoft (f. 24.11.1858), Thisted, og Martin Nordentoft (f. 27.8.1860), København, ligesom også hans svoger, Fr. A. Wisborg (f. 1.11.1865), var boghandler og overtog Christian C. Nordentofts Boghandel i Thisted (se denne). – Som sine brødre blev Carl Chr. Nordentoft udlært hos sin far. Medhjælper hos A. Levin, Aarhus og G.E.C. Gad, København, hvorefter han i 1879 overtog L.H. Spliids boghandel i Løgstør, som han drev i 36 år. – Medlem af Løgstør Skolekommission 1896-99 og medstifter af og kasserer for Løgstør Musikforening. – Gift 28.12.1883 med Alba Helene Elisabeth Dorthea Sørensen (f. 24.4.1861 i København) datter af Kanceliraad, distriktsforstander Henrik Sørensen og Anna Helene Nissen. (Dolleris III).


Forretninger