Til forsiden
Udskriv siden


Wohlgefarth, Johan Frederik

 

(28.1.1820-7.8.1897) født i København, søn af knapmager Israel Wohlgefarth og Trone Marie Ekberg. – Udlært som bogbinder hos Jonas Chr. Lerche, København 1835-39 og arbejdede som svend hos A.N.C. Andersen, Ribe. Etablerede sig som bogbinder i Lemvig 1847 ved overtagelse af J.B. Gjørups forretning og blev to år efter også rabatberettiget boghandler. Efter afståelse af forretningen til W. Buch i 1858 overtog han Klosters forretning i Varde, men gik konkurs 10.11.1862. Blev derefter bogbindermester på bogbinderiet på Ladegaarden i København, hvor han døde. – Han deltog som frivillig i krigen i 1848, altså mens han havde forretningen i Lemvig. – Gift 9.8.1849 med Ane Grønfeldt (f. 17.3.1829 i Lemvig, d. 10.3.1909 i København) datter af felbereder Mads Grønfelt og Ane Cathrine Nielsdatter. (Dolleris II + Varde Folkeblad 7.12.1908).


Forretninger