Til forsiden
Udskriv siden


Breum, Ole

 

(f.22.6.1914) født i Køge, søn af boghandler Valdemar Breum (21.8.1883 - 5.11.1937) og Hedvig Lundborg (f. 21.6.1885). – Efter præliminæreksamen udlært hos A. Flensborg, Roskilde og medhjælper der og hos Jens Møller (A. Dalgaard), Helsingør. Blev optaget som prokurist og medindehaver hos sin mor i Køge 1940 men blev først eneindehaver i 1971. – Gift 23.9.1944 i Bregninge på Tåsinge med Jenny Christine Lolk. (VM).


Forretninger