Til forsiden
Udskriv siden


Rasmussen, Jens Julius Grottrup

 

(f.4.3.1843) født i Grottrup, Todbjerg sogn ved Århus, søn af stadsmusiker i Skanderborg, Peter Rasmussen og Frederikke Louise Jensen (Sparre) født i Grottrup og søster til en kendt københavnsk restauratør, der drev restaurant ‘Himmerige og Helvede’. – Jens Julius lærte boghandel og bogbinderi hos Thorvald Ussing i Skanderborg 1857-61. Arbejdede som bogbinder hos Johan Friis i Holbæk og som medhjælper hos boghandler F.H. Eibe, København, hvor han sideløbende frekventerede Thorsøe’s Handelsakademi. Så igen bogbinder – hos Barfred & Richardt, København og 1863-67 hos Johan Friis i Holbæk. Boghandlermedhjælper hos Wilhelm Arends i Roskilde 1867-69, hvorefter han 26 år gammel etablerede sig som boghandler i Køge med det gængse udvalg af bøger, papir og galanterivarer, musik, kunst og tapet. – Adjudant i Kjøge Brandkorps fra 1871. Spille kunne han åbenbart også, ligesom sin far, for Dolleris noterer, at han medvirkede ved adskillige offentlige koncerter. I 1890 foretog han en rejse gennem Tyskland og Østrig. – Små 14 dage inden etableringen, 19.10.1869, giftede han sig med den seks år ældre Caroline Vilhelmine Jørgensen (23.10.1837 - 18.11.1896) født i Holbæk, datter af rebslagermester Jørgen Emil Jørgensen, Holbæk, og Eleonora Benedicte Holbech, søster til billedhugger C.F. Holbech. – Parret havde to sønner, der begge blev boghandlere: Christian Ludvig Vilhelm Grottrup Rasmussen (f. 31.8. 1874) udlært hos Brammer i Holbæk, blev boghandler først i Esbjerg siden i Ribe. Og Jens Peter Emil Rasmussen (f. 8.11.1870), der overtog farens forretning i Køge. (Dolleris I + III).

 


Forretninger