Til forsiden
Udskriv siden


Zachariassen, Mogens

 

(16.2.1910-18.5.2000) søn af boghandler i Korsør, Niels Zachariassen (1878-1958) og Magda Christiane Lund (f. 1888). – Udlært hos Andreas Flensborg i Roskilde. Efter militærtjeneste i Den kgl. Livgarde rejste han 1935 på studieophold til Berlin og Leipzig og fulgte kurser i skrive- og regnemaskiner hos Olympia i Wilhelmshafen. Under besættelsen, oktober 1940, blev han – som den første herhjemme – af ungnazister anmeldt til politiet for fremstilling af illegale aviser og sad fængslet til februar 1941. – Gift 1943 med Else Marie Andersen, datter grosserer I.V. Andersen, Odense. De var gift i 46 år. – Mogens Zachariassen beklædte en lang række tillidsposter, bl.a. var han fra 1951 formand for Korsør Erhvervsråd, 1955-72 for Korsør Turistforening og i 43 år (1934-77) for Korsør Garderforening samt i bestyrelsen for de danske Forsvarsbrødre. I alle tre foreninger plus i Handelsstandsforeningen blev han siden æresmedlem. Han var desuden formand for 100-mands foreningen af 1897 og for Baggesen-selskabet. I 1972 Ridder af Dannebrog. (VM + Helweg i Bogmarkedet februar 1995).


Forretninger