Til forsiden
Udskriv siden


Kragh, Christian Ernst

 

(f.7.9.1875) født på Thyholm, søn af distriktslæge Mauritz Gothold Ivar Vilh. Krag og Magdalene Bruun. – Efter 4. klasses hovedeksamen ved Odense Latinskole udlært og medhjælper i Hempelske Boghandel i Odense 1893-98. Derefter Alfred Lorenz, Leipzig, Calvarz & Co., Berlin og Vilhelm Tryde, København. Overtog 1.1.1901 Lødings Efterfølger, M.M. Andersens boghandel i Kolding, som han efter bare tre år solgte videre til David Løøngren. – Efter at have solgt forretninge til Løngren fortsatte han i forretningen og drev samtidig den af bl.a. ham i 1902 etablerede papirhandel en gros, Krag & Saxtorph Mikkelsen med hovedlager i Kolding, udleveringslager i Århus og prøvelager i København. – I 1908 overtog han igen boghandelen fra Løngren, men solgte den i 1910 til Svend Jensen. Blev senere grosserer i København. – Gift 14.5.1901 med Johanne Mikkelsen (f. 25.11.1876) født i Mariager, datter af apoteker Chr. Mikkelsen og Louise Helweg. (Dolleris III + IV).


Forretninger