Til forsiden
Udskriv siden


Løding, Henrik Mathias

(21.8.1833-1.7.1920) født i Haderslev, søn af vognfabrikant Johan Henrik Løding og Mette Madsdatter. – Tog skolelærereksamen i 1853 og var lærer ved Kolding Realskole 1858-80. Overtog Estrups Boghandel i Kolding i 1875, efter at han i et årstid havde arbejdet i forretningen. Optog 1889 en yngre kompagnon, M.M. Andersen (f. 1866), som han i 1884 overlod forretningen, hvorefter han selv drev en privat vejer-forretning ved en af ham anlagt brovægt ved Kolding havn. – Gift 12.11.1868 med Eleonora Sophie Gøhlmann (f. 2.6.1844) født i Kolding, datter af garver, møller, brændevinsbrænder og teglværks- og kalkværksejer Peter Jørgen Gøhlmann og Kathrine Jakobsen. (Dolleris I + III).


Forretninger