Til forsiden
Udskriv siden


Estrup, Lauritz Carl Constantin

 

(16.4.1826-16.1.1905) født i Nishnij Novgorod i Rusland, søn af russisk kreds- og stadslæge med majors rang i Waldai, Peder Jungersen Estrup og Emilie Eleonora Johansen. (L.C.C.’s farbror var historikeren H.F.J. Estrup, der blev far til den konservative politiker og konseilpræsident J.B.S. Estrup). – Tog oprindelig landbrugseksamen med udmærkelse fra Haraldslund ved Århus og drev først ‘Viufgaard’ ved Kolding, senere ‘Lyngebækgaard’ ved Rungsted. Arbejdede derefter (1859) et halvt årstid i boghandelen, hos Fr. Wøldike i København og overtog så (1860) Grauballes boghandel i Kolding. – Efter afståelse af forretningen i 1875 blev han konstitueret amtsforvalter i Kolding og klasselotterikollektør. Var desuden hospitalsforstander i Kolding 1874-84 og i Randers (hvor han døde) 1884-1905. – Gift 1. gang 8.8.1851 med Larsine Knudine Blichert (10.11.1825 - 25.3.1854) født i Kolding, død på Viufgaard (Kolding), datter af sognepræst, konsistorialassessor, Peter Arild Blichert og Ane Elisabeth Limschou. – Gift 2. gang 8.9.1857 med Ida Signe Sophie Markussen (f. 9.10.1838) datter af læge, krigsråd Vilhelm Johs. Ambrosius Markussen og Germine Sophie Wettergren. (Dolleris II).


Forretninger