Til forsiden
Udskriv siden


Wisbech, Johannes Lundsgaard

 

(31.3.1821-10.3.1887) født i Kolding, søn af postfører mellem Kolding og Hamborg og fuldmægtig på Byfogedkontoret i Kolding, Lauritz Peter Wisbech (hvis slægt i over 200 år havde været bosat i Kolding) og Else Marie Nyboe. – Lærte bogbinderi i Hamborg og blev ansat hos C. Vogelius i Horsens, senere S. Meldrup, Kolding, hvis varelager han overtog og etablerede egen virksomhed (bogbinderi) i Kolding, der lidt efter lidt udviklede sig til også at omfatte boghandel, papirhandel, lejebibliotek og forlagsvirksomhed. Udgav fra 1853 og i 33 år “Wisbechs illustrerede Almanak”, fra 1866 tillige “P. Holsts Lommebog” (gennem 22 år) m.m. Efter at have solgt forretningen i 1885 flyttede han til København med sin forlagsvirksomhed og udgav fremdeles både almanak og lommebog, men døde få år efter. – Gift 30.6.1866 i Horsens med Margrethe Hansine Madsen (f. 22.10.1841), født i Horsens, datter af skræddermester Jens Madsen og Rasmine Severine Kraul. Efter sin mands død drev hun sin mands forlag videre, fra 1.1. 1893 med sønnen Johannes Lauritz Wisbech (f. 12.4.1870) som kompagnon, efter at han havde uddannet sig i udlandet. – Denne søn etablerede 5.11.1896, i forening med Arnold Busck, sortimentsboghandelen Busck & Wisbeck i København, der samtidig overtog J.L. Wisbechs Forlag. – se ‘København K’. – J.L. Wisbechs bror, Christen Wisbech Humblet (25.7.1823-15.10. 1891) var udlært i farvelære, men blev bogholder hos sin bror, både i Kolding og København (Dolleris II + Nordisk Boghandlertidende 11.3.1887 og 9.10.1896).


Forretninger