Til forsiden
Udskriv siden


Christensen, David

 

(4.12.1872-1945) født i Brønderslev, søn af boghandler Peter Christensen og Fanny Caroline Rasbech. Et levende og udadvendt hjem, hvor mange mennesker samledes og diskuterede samfund og politik, bl.a. nævnes Bjørnstjerne Bjørnson. Faren oprettede først en friskole, men måtte opgive pga. tuberkulose og åbnede i stedet bog- og papirhandel. – Fra 10-årsalderen hjalp sønnen til i sin fars butik, gerne fra 6 morgen til 10 aften. Han gik ikke i skole, men blev undervist af sin far. Der var dog også tid til »omhyggelig tilrettelagt« leg, bl.a. husflid og sløjd optog ham. – I 1892 aftjente han sin værnepligt i Aalborg og var derefter halvandet år medhjælper hos N. Fr. Nielsen, Randers og i N.E. Meyers Papirhandel i Kjellerup, som han overtog. – Næstformand i 15 år i Den danske Provinsboghandlerforening (senere æresmedlem), bestyrelsesmedlem i De danske Boghandleres Landsforening, sognerådsformand, medlem af Skolekommissionen og medlem af bestyrelsen for Rødkjærsbro-Kjellerup Jernbane, medlem af Viborg Amtsråd m.m. – Gift 11.8.1898 med Anna Marie Lindhard (11.7.1878 -1926) datter af skolelærer M. Lindhard, Vium (St.St. Blichers fødeby), og Frederikke Dræbye. Parrets tre sønner blev alle akademikere. (Dolleris IV s. 59 + egne nedskrevne oplysninger).


Forretninger

Foreninger