Til forsiden
Udskriv siden


Brandt, Andreas Frederik

 

(30.1.1783-30.3.1846) født i Korsør, søn af residerende kapellan og siden sognepræst til Hvedstrup og Flynge, Erhardt Brandt (8.9.1724 - 1805) og Johanne Cathrine Søndal (d. 22.12.1825). – Efter studentereksamen og filologisk-filosofisk eksamen institutbestyrer og boghandler i Kalundborg. Udgav visebogen Den muntre selskaber(1837) og Holbæk Amts Commissions-Tidende eller Kalundborg ny Ugeblad (1839). – Gift 16.9.1806 med Johanne Marie Fleischer (18.10.1783-2.4.1844) datter af sognepræst, dr. theol. Rasmus Fleischer i Bollerup (1744-1804) og Anna Sophie Høhling (d. 13.6.1816, 70 år gl.) – En sønnesøn, Alexander Brandt, blev boghandler i København (Andreas Schous Bog- og Papirhandel). (Dolleris II).


Forretninger