Til forsiden
Udskriv siden


Thorbek, Sven

(9.12.1885-1947) født i Odense, søn af overlærer Kristian Sørensen Thorbek (f. 15.3.1853) og Kristine Nielsen (f. 31.7.1853). – Udlært hos Edv. G. Hansen, Odense og medhjælper hos Axel Andersen og Axel E. Aamodt, begge København, Chr. G. Kielberg, Svendborg og C. Ferslew & Co., København. Derefter et par år borte fra boghandelen, men igen 1914-15 medhjælper hos J. Gjellerup og 1915-16 E. Henningsen, Holbæk, hvorefter han overtog boghandelen i Høng. – Gift 24.10.1918 med Kirsten Vilhelmine Svendsen (f. 21.3.1887) født i Køge, datter af slagtermester Henrik Gustav Svendsen (f.14.6.1862) og Karen Sofie Nielsen (f. 22.10.1864). Hun videreførte forretningen i 15 år efter sin mands død indtil 1962, hvor sønnen Mogens Thorbek overtog (Dolleris IV m.m.).


Forretninger