Til forsiden
Udskriv siden


Richter , Vilhelm Pagh

f. 3.10.1879) født i København, søn af overretssagfører Vilhelm Richter (1840-1911) og Augusta Pagh (1849-96). – Udlært hos P. Michelsen 1897-1900, medhjælper hos Caesar Schmidt i Zürich og Bureau International pour la proprieté litteraire et artistique i Bern. Derefter i Det nordiske Forlaget 1901-04 og Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1905. – I 1905 købte Gyldendal Akademisk Boghandel, men frasolgte 1.1.1906 afdelingen for skolemateriel. Den overtog Wilhelm Richter sammen med sin jævnaldrende kollega Wilhelm Brinkmann (begge født 1879), der etablerede “Brinkmann og Richter”. Forlaget specialiserede sig i plancher, kort og billeder til undervisningsbrug og holdt i en periode til i Farvergade 17. Deres særlige produktion af anskuelsesbilleder findes der i dag eksemplarer af på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. – 31.12.1911 udtrådte Richter af kompagniskabet og etablerede sit eget Skoleforlag og Lysbilledanstalt (lysbilleder optaget af ham selv, ofte håndkoloreret af bl.a. hans søster Astrid Richter, der i øvrigt malede på Den kgl. Porcelænsfabrik). Brinkmann fortsatte det oprindelige forlag med bl.a.fremstilling af vægkort og plancher, men afstod det i 1916 til Richter. Richters Forlag blev også kendt for sin "Lommebog for Skoleelever". – Skrev og udgav sammen med cand. jur. Otto Jensen "Juridisk og Statsvidenskabelig stat", Odense, 1913. – Gift 1.8.1912 med Karen Margrethe Steen (f. 25.1.1886) datter af sognepræst ved Sct. Andreas Kirke i København Marius Chr. Frederik Julius Steen og Dagmar Køhler. – Sommerhus ved Slettestrand. – Richters forlag fusionerede på et tidspunkt med Forlaget Felix. Richter-Felix blev overtaget af Gyldendal i begyndelsen af 1970erne. (Dolleris IV og tak til Steffen Kjærulff).


Forretninger