Til forsiden
Udskriv siden


Brinkmann, Wilhelm

(f.5.7.1879 i Thisted) søn af købmand Joseph Wilhelm Brinkmann og Marie Sophie Frederikke Bertelsen. – Efter præliminæreksamen udlært i Rybner Petersens Boghandel (Nielsen og Tørsleff) i Århus. Efter et års kursus på Borups Læreanstalt medhjælper et år hos C.M. Ebel, Zürich, et år hos Librarie Nilsson, Paris, et halvt års videre uddannelse i London og medhjælper i to år hos Andr. Fred. Høst & Søn, København. – Etablerede 1.1.1906 skoleforlaget “Brinkmann og Richter” sammen med sin jævnnaldrende kollega Wilhelm Richter (begge født 1879). Det skete ifm, at Gyldendal i 1905 havde købt Akademisk Boghandel, men i 1906 frasolgte afdelingen for skolemateriel. – “Brinkmann og Richter” specialiserede sig i plancher, kort og billeder til undervisningsbrug og holdt i en periode til i Farvergade 17. Deres særlige produktion af anskuelsesbilleder findes der i dag eksemplarer af på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. – 31.12.1911 udtrådte Richter af kompagniskabet og etablerede sit eget Skoleforlag og Lysbilledanstalt, mens Brinkmann fortsatte det oprindelige forlag med bl.a. fremstilling af vægkort og plancher. Forlaget afstod han i 1916 til Richter. – Fra 1.3.1919 var han grosserer og indehaver af Dansk Kul- og Koks-Import. – Gift 2.4.1907 med Henny Margrethe Andersen (f. 14.7.1887 i Thisted) datter af kunstmaler Anders Chr. Andersen og Hedevig Evers. (Dolleris IV og tak til Steffen Kjærulff).


Forretninger