Til forsiden
Udskriv siden


Henrichsen, Rasmus Carl Christian

(27.2.1858-20.9.1914) født i Maribo, søn af købmand Carl Vilhelm Henrichsen og Wilhelmine Hansen og sønnesøn af forfatteren Knud Henrichsen (1771-1823), Danmarks første seminarieuddannede skolelærer med afgangseksamen 1789. – Udlært hos F.C.E. Olsen i Maribo 1874-78 og arbejdede de næste fem år ved forskellige protokolfabrikker i Hannover, Wien, Schweiz, Sydfrankrig og her i landet. Medhjælper hos Chr. Kongerslev, Horsens 1883-85. Etablerede i 1886 egen boghandel i Horsens, som han drev til sin død - Medlem af bestyrelsen for Jydsk Forlags-Forretning 1895- 1901, medlem af Provindsboghandlerforeningens Udvalg til Ordning af Musikhandelens faste Rammer og ved Dansk Musikhandlerforeninges stiftelse 1904, hvor han valgtes ind i bestyrelsen. – Holdt i Horsens og på flere højskoler oplæsning af danske forfattere. Forestod ledelsen af kunstafdelingen ved Landbrugs- og Industri-Udstillingen i Horsens i sommeren 1905. – Gift 1. gang 27.12.1889 med Henriette Augusta Tiedgen (29.11.1857 - 5.2.1895) født i København, datter af arrestforvarer Joachim Heinrich Tiedgen og Anna Kirstine Nielsen. – Gift 2. gang 27.12.1888 med Maren Jørgensen (f. 11.2.1868) født i Holstebro, datter af landmand Jørgen Ibsen og Johanne Nielsen. – Christian Henrichsen var både lokalt og i branchen meget afholdt. Hans begravelse fra Klosterkirken i Horsens var en lokal begivenhed, hvortil kollegaen i Vejle, Andreas Dolleris skrev en sang. Og på treårsdagen for hans død rejste kolleger et smukt mindesmærke på hans grav. (Dolleris III + IV + Dansk Bogh.t. 27.9.1917 – Om hans farfar "Danmarks første Seminarist" se Gads Magasin, 8. årg. s. 689).


Forretninger