Til forsiden
Udskriv siden


Zimmermann, Anders

efterkommer efter Johan Zimmermann, som i 1562 var bogprenter i København, fik i 1724 privilegium som bogbinder og boghandler i Århus. Det frasagde han sig i 1729 og flyttede til Horsens, hvor han etablerede sin som boghandler og bogbinder. En af hans døtre Bodil Cathrine Zimmermann (1741-1803) giftede sig i 1761 med rådmand og toldinspektør Janus Frydensbjerg (1734-1801), som i 1769 fik eneret som bogbinder i Horsens og eneret til "at sælge alle slags bøger, almanakker og trykte sager". Han "skulle holde billige priser og være sorteret med hvad der måtte rekvireres". Han drev forretning fra en ejendom på Søndergade 49 (gården nr. 129) i Horsens, på hvis facade deres forbogstaver stadig skulle findes. (Kilde: Baumgarten: Det gamle Horsens og Horsens Slægter, København 1925 og oplyst af advokat Steen Christensen).

 


Forretninger