Til forsiden
Udskriv siden


Dinesen, Poul Søndergaard

(22.2.1934-14.4.2020) født i Horsens, udlært i Lehmann Degns Boghandel i Horsens og medhjælper hos Rasmus Hansen, Odense og J.H. Schultz, København. Overtog i 1961 Axelsen-Drejers boghandel i Birkerød. – Gift med Ulla Beck Dinesen (f.13.5.1934) udlært hos Henningsen på Samsø 1948-52 og medhjælper hos Jason (lædervarer) i Odense og i Vanløse Boghandel. Hun blev 1978 medejer af boghandelen i Birkerød, som ægteparret i 1983 afstod til Arnold Busck. Poul Dinesen fortsatte dog som faglig leder til 1987, hvor han blev optaget som kompagnon i Erik Sørensens boghandel i Horsens, som han overtog i 1989 og drev som Dinesen Bog & idé. Sammen med sønnen Lars Beck Dinesen etablerede han desuden 1.1.1993 boghandel i Fredericia i de lokaler, hvor tidligere Hans Kloch havde boghandel, Dinesen Bøger A/S. Begge forretninger afhændedes i 1998 til Allan og Helle Nancke. (Egne opgivelser juni 2002).


Forretninger