Til forsiden
Udskriv siden


Hansen, Chr. Ulrich

(f.14.11.1856) født i Skanderborg, søn af bogbinder, byrådsmedlem og medlem af amtsskolerådet, folketingsmand for Skanderborgs Amts 2. valgkreds Edvard Emil Hansen (d. 18.1.1882) og Anne Kirstine Berg. Sønnesøn af bogbinder og boghandler i Svendborg, Chr. U. Hansen. – Efter officerseksamen fra Frederiksberg Slot 1879 lærte han bogbinderi hos Imm. Petersen, København. Bestyrede farens bogbinderi i Skanderborg 1879-85, først under farens sygdom, senere for sin mor, men overtog så i 1885 Halvorsens Boghandel i Horsens, som han drev indtil 1906. – Han ejede i en årrække, indtil 1917, en større frugthave ved Skanderborg. Fik ved Det Jydske Haveselskabs udstilling i Skanderborg 1915 højeste udmærkelse. – Var optaget af filantropisk arbejde, rejste en del i udlandet, var i fem år lærer i bogføring ved Skanderborg Tekniske Skole og flyttede så til Århus, hvor han fra januar 1918 var ansat i Gyldendalske Boghandels Aarhus Afdeling. Ugift. (Dolleris III + IV).


Forretninger