Til forsiden
Udskriv siden


Halvorsen, Julius Chr. Erich

(16.10.1824-4.12.1892) født i Randers, søn af prokurator Engelbrecht Halvorsen og Kirstine Ane Marie Juul. – Var ansat på Horsens borgmesterkontor, blev senere brygger, men tilbragte så en tid hos N. Schmidt, Randers for at sætte sig ind i boghandelsdrift. Ombyttede sit bryggerborgerskab og etablerede i 1860 boghandel i Horsens, som han drev i 25 år og derefter solgte. Levede sine sidste år som rentier og døde ugift. I sit testamente, oprettet på dødsdagen, stiftede han et legat på 25.000 kr., til fordel for fem ældre, ugifte og værdigt trængende kvinder af embeds- eller borgerstanden i Horsens. (Dolleris II).


Forretninger