Til forsiden
Udskriv siden


Bløes, Georg Theodor

(8.4.1844 - 24.1.1917) var søn af forvalteren på Valdemar Slot på Tåsinge. Han blev udlært hos S. Friedländer i København 1863 og var medhjælper hos M.A. Schultz, Aalborg og hos Friedländer, Chr. Falkenberg og C.H. Bielefeldt, alle København, inden han i 1871 etablerede boghandel i Svendborg, den senere Lützen. Efter tre år, 31.10.1874, giftede han sig imidlertid med en pige fra Hørsholm, Hanne Ulrikke Juliane Jansen (f. 16.6.1852) datter af mejeriforpagter Jan Julius Jansen og Ulrikke Petersen, forlod Svendborg og vendte tilbage til C.H. Bielefeldt i København. 1877 etablerede han sig som boghandler på Christianshavn (den senere Baadsgaard Bruun). – Kasserer for menighedsplejen og vuggestuen i Vor Frelser sogn. – Han købte antikvarboghandler E.L. Thaarups fotografisamling af nordiske boghandlere, ordnede og øgede den, så den kom til at indeholde 471 portrætter (137 fra København, 253 fra provinsen og 81 fra Norge og Sverige). 24.10.1901 forærede han samlingen til BMF-biblioteket (Dolleris I + III + Om den thaarupske fotografisamling: Nord. Bogh.t. 20.5.1898 og 8.11.1901).


Forretninger