Til forsiden
Udskriv siden


Wille, Carl Johan Peter

(1881-12.8.1956) søn af proprietær Anton Wille på Lindtorp i Asp. – Udlært hos Carl Buhl, Holstebro 1895-99 og ansat hos sin forgænger Chr. Jensen i Holstebro i 1903. I mellemtiden havde han været medhjælper i Aalborg, Løgstør og Randers. I 1906 var han på studierejse i Tyskland, Schweiz og Italien. I 1908 overtog han boghandelen og var også lokalredaktør for det radikale "Holstebro Folkeblad", sad i Højskoleforeningens bestyrelse i 36 år og engagerede sig i Foreningen Norden og i Hjemstavnsforeningen. Han solgte boghandelen i 1937 og etablerede en lyskopieringsanstalt.– Gift med Cilianna Wille. – Muligvis far (eller i hvert fald slægtning) til boghandler Poul Wille, Virum, der blev udlært i Willes Boghandel i Holstebro. (VM).


Forretninger