Til forsiden
Udskriv siden


Oppermann, Adolph Georg Rasbech

(f.23.6.1889) født på Ryegaard i Rye sogn, søn af justitsråd, godsforvalter, cand. jur. Georg Frederik Carl Oppermann (25.11.1854 - 14.8.1943) og Juliane Wilhelmine Eriksen (4.9.1858-21.3.1927). – Blev efter 4. kl. Hovedeksamen fra Sorø Akademi 1907 sekondløjtnant, i 1913 premierløjtnant og som 34-årig, afskediget fra forsvaret med pension, men 1928 kaptajn af reserven og 1939 chef for 4. Regiments stabskompagni. Efter afskedigelsen som premierløjtnant gik han fire år i boghandlerlære. To år efter overtog han sin svigerfars boghandel i Holbæk sammen med O.H. Didriksen. – Han udgav "Holbæk Kalenderen" og var redaktør af "Jul i Holbæk", blev hædret med Ridderkorset 4.10.1940. – Gift i Holbæk 15.10.1915 med Aase Bjørn Henningsen (f. 18.9.1895) datter af boghandler Eggert Henningsen (23.9.1863 - 16.12.1929) og Anna Augusta Bjørn (f. 11.11.1873). – To sønner, Georg Oppermann (f. 1918) og Eggert Bjørn Rasbech Oppermann (f. 1925). Georg viderefører boghandelen, Eggert bliver jurist. (VM egne oplysninger fra Oppermann).


Forretninger