Til forsiden
Udskriv siden


Qvistgaard, Carl Wilhelm

(21.9.1837-16.7.1876) født i Hersom præstegård ved Viborg, søn af sognepræst i Haraldsted ved Ringsted, Ludvig Emil Qvistgaard og Adelheid Henriette de Neergaard. – Efter præliminærexamen var han forstelev i to år hos skovrider Højer i Sorø, men gik så i boghandlerlære hos C.A. Lindberg, Slagelse og var senere medhjælper hos A. Basse, Århus og Lars Jacobsen, Randers. Søgte 15.5.1863 bevilling i Randers, som afsloges af hensyn til Chr. Brummerstedt. Overtog så Krabbes boghandel i Hobro 1863 og drev den til sin tidlige død i 1876. – Gift 28.4.1866 med Anna Marie Türck (f. 28.12.1842) født i Vordingborg, datter af vejopsynsmand Frederich Türck og Henriette Elisabeth Hansen; hun førte forretningen videre efter sin mands død med forskellige bestyrere. – En søn, Andreas Ludvig Emil Qvistgaard (f. 4.5.1868), blev uddannet inden for faget. Han var rejsende for aktieselskabet Carl Stender. Gift 14.5.1901 med Elna Rønsholt (f. 27.7.1878 i København) datter af guldsmedemester Jens Peter Rønsholt og Emma Augusta Thelin. (Dolleris II).


Forretninger