Til forsiden
Udskriv siden


Theill, Edvard Julius Constantin

(6.5.1836-17.5.1919) født på »Herthalund« ved Slagelse, søn af justitsråd Thomas Christian Theil og Anna Ingeborg Brandt (præstedatter fra Bjerregrav ved Randers). – Tog officerseksamen som løjtnant 1861 og blev 6.10.1862 postekspeditør i Herning, hvor han som sin forgænger Salomon Hansen sideløbende drev handel med bøger og papirvarer. – Theil havde gennem årene mange offentlige hverv og sideløbende med postvæsenet og bogsalget. Fra 1871 var han tillige telegrafbestyrer og 14.8.1889 blev han postmester. Han var Kgl. Klasselotterikollektør og fra 1876 Kgl. Vejer og Maaler. – Gift tre gange: 21.2.1864 med Martine Bæhr(17.7.1845-2.11.1874) datter af konditor Thomas Chr. Bæhr og Marie Kirkeby. – I okt. 1876 med Else Birgitte Johanne Eyde (25.6.1855-29.12. 1880) datter af hotelejer John Eyde og Nielsine Marie Kirstine Byschou. – Og 22.6.1882 med Henriette Helene Sophie Thomsen (f. 8.7.1857) datter af handskefabrikant Jacob Thomsen og Vilhelmine Charlotte de Linde, Handbjerghaugaard. (Dolleris I + portræt i Det danske Postvæsen, København 1904, og på gruppefoto over Landets Postmestre 1896).


Forretninger