Til forsiden
Udskriv siden


Terkelsen, Svend

(f.24.3.1907) født i Herning, søn af valgmenighedspræst Enevold Terkelsen og Katrine Terkelsen. – Efter præliminæreksamen udlært i J. Jacobsens Boghandel, Herning og medhjælper hos Asschenfeldt-Hansen, Århus, i Hagerups Boghandel i København og førstemand hos Christrup i Odense. Udlandsophold hos »DBK«, Schaffhausen i Schweiz og to gange i Paris hos Messagerie du Livre. – Sønnen Arne Terkelsen skriver om sin far, at han ikke havde tillidshverv i branchen, men til enhver tid bakkede op omkring foreningsarbejdet. »Illoyale kolleger var en årsag til adrenalinforøgelse i blodet en gang imellem, men ellers var han altid positiv. Specielt på salgssiden ... Han var meget musikinteresseret og engageret i organisationsarbejde heromkring. Siden blev det Rotary (mest af pligt) og arbejdet i Den danske Frimurerorden, som han helligede sig de sidste mange år. Privat var han utrolig fingersnild og kunne fremstille det, han ville, det være sig splitcane-fiskestænger m.m.« (Arne Terkelsen, 2001).


Forretninger