Til forsiden
Udskriv siden


Reinhold, Max Erik

(‘MER’) 
(16.6.1930-7.8.2013) havde efter realeksamen fra Østersøgades Gymnasium som 17-årig planer om en militær karriere, men kunne ikke blive soldat, før han var 18. Tilfældigt tog han i mellemtiden (1.9.1947) arbejde som lagerforvalter i papirafdelingen hos Arnold Busck, og det blev hans skæbne. Helge A. Busck overtalte ham til at gå i lære i firmaet, og det kom ingen af dem til at fortryde. Han blev udlært 1.9.1951 og efter 11 måneders militærtjeneste ved Garden vendte han tilbage til Busck, hvor han var hele sit erhvervsaktive liv, 50 år, kun afbrudt af en 4-måneders afstikker til London, hvor han arbejdede i den fine gamle forretning Bumpus på Oxford Street (med halv løn fra Busck). – Sin rolle som ‘ambassadør’ hos Busck begyndte han i 1959, hvor han fik stillet en scooter til rådighed. I 1973 blev han salgschef med ansvar for kontakten til alle Danmarks (500 eller flere) boghandlere, nu dog med bil som befordringsmiddel. I en menneskealder har han kørt landet tyndt fra Skagen til Gedser. Efter sit 50-års jubilæum i 1998 gik han 1. januar på pension for at få mere tid til børn og børnebørn. Han sad 10 år i bestyrelsen for Boghandlerklubben mens Søren Seedorff var formand og var med til at lave mange arrangementer. Men han følger stadig ivrigt med i branchens gøren og laden, har været meget aktiv i bl.a. Seniorforlagsklubben og det boghandlerhistoriske Dolleris-projekt, hvor han kom med i 2002 efter en opringning fra Søren Album. Dolleris-projektet skylder hans aldrig svigtende entusiasme og energi meget. (Bogmarkedet 33/34 1997 + 11/2010).


Forretninger

Foreninger