Til forsiden
Udskriv siden


Gøttsche, Ritha Aase

(21.8.1922-juni 2007) kom som 16-årig i lære hos Peter Katholm i Hellebæk Boghandel, der da var nyetableret, så hun kom straks med i beslutningsprocesserne. 46 år senere, i 1984, hvor Peter Katholm var 74 år, overtog Ritha Gøttsche sin gamle læreplads, der blev fusioneret med Jens Møllers Boghandel i Helsingør og nedlagt som selvstændig forretning. – Efter læretiden i Hellebæk gik Ritha Gøttsche tre måneder på Provinsboghandlerfagskolen, som hun mindes med stor glæde. Siden gik hun på Handelshøjskolen, hvor hun mødte sin mand, Kenno. De besluttede at arbejde sammen og søgte bevilling til at drive boghandel i Humlebæk, men den blev snuppet for næsen af dem af “en fra Fredensborg” (Lønholt). Så fik de Fredensborg i stedet, men solgte igen i sept. ’54 til Gro Widding Christiansen. Derefter troede Ritha Gøttsche, at hun skulle være husmor, men 20 dage efter blev hun førstedame hos A. Dalgaard i Jens Møllers Boghandel i Helsingør. To år senere døde boghandleren, og hans enke med tre små børn havde god brug for en faglig leder. 13 år senere købte Ritha Gøttsche selv forretningen, dog uden sin mand, der nu solgte vin og tobak, bl.a. på Sveriges-færgerne. Men i 1969 kom han tilbage til boghandelen som forretningsfører. Dengang var der fem ansatte, i 1984 var der 17. – Fra 1979, hvor Jens Møller blev ren boghandel, steg bogsalget. Den samlede omsætning i de to forretninger omkring 1984 var 8 mio. kr. ex. moms, heraf 60 pct. på bøgerne, men afkastet var størst på papirvarerne. På gode dage solgtes for 10.- 15.000 kr. bøger dagligt, ved juletid for 100.000 kr. Men presset fra København var stort, der var forsøg på overtagelse af leverancer til de lokale skoler og biblioteker, hvilket let kunne underminere en provinsboghandel. – Jens Møllers Boghandel var i 1984 byens eneste, da Ritha Gøttsche kom til byen, var der otte. – Ritha Gøttsche overdrog forretningen – gennem et glidende ejerskifte – til Arnold Busck, og herefter udskiftede forretningen sit hæderkronede navn. (Berlingske Tidende 7.5.1984 + egne oplysninger m.m.).


Forretninger