Til forsiden
Udskriv siden


Andersen, Johs.

(f.13.9.1867) født i København, søn af bud i Indenrigsministeriet Niels Andersen og Ane Kirstine Jensen. – Efter realeksamen fra Efterslægtens skole udlært hos S. Thiele og medhjælper der til 1892, siden Vilh. Prior til 1895, hvor han etablerede boghandel i Haslev sammen med sin svoger boghandler Aug. Olsen, firma Olsen & Andersen. Udtrådte af dette samarbejde 1.1.1899, hvor han etablerede boghandel i Karise, som han drev i 10 år. – Gift 4.10.1896 med Harriet Louise Jacobsen (f. 31.10.1869) født i København, datter af bådehusbygmester Carl Lauritz Jacobsen og Jensigne Petrine Sørensen. Hendes søster Anna Oliva Jacobsen (f. 1867) var gift med boghandler August Olsen (f. 1873). (Dolleris III).


Forretninger