Til forsiden
Udskriv siden


Drøhse, Valdemar Andreas

(f.17.8.1881) født i Gentofte, søn af vingrosserer Gjermann Michelsen Drøhse (2.10.1829 - 12.9.1915) og Marie Pedersen (24.5.1839 - 15.4.1909). Beslægtet med Friederich Wilhelm Emil Drøhse (1820 - 97), der var boghandler i Tønder i 2. halvdel af 1800-tallet. Familien stammede fra Slesvig By. – Lærling og medhjælper hos G.E.C. Gad, København 1899-1904, aftjente sin værnepligt, et år og 5 måneder, og var medhjælper hos Hjalmar Grupe, Odense 1905-09. 1910-17 var han i Boghandlerforeningens Kommissionsanstalt og 1918-21 fuldmægtig i Gyldendalske Boghandel (J.B.Aastrups forretning), Viborg Afd., som han overtog i 1925. – Kasserer for Handelsskolen og Dansk Røde Kors, begge Hadsten. – Gift i København 23.4.1910 med Vilhelmine Frederikke Charlotte Einfeld (f. 25.1.1885) datter af smedemester Frederik Eggert Einfeld (1.3.1856 - 10.12.1928) og Thora Emilie Flindt (14.7.1850 - 21.11.1927). (Dolleris + VM).


Forretninger