Til forsiden
Udskriv siden


Schertner, Hieronymus

(f. ca.1665 – begravet 12.2.1725) var foruden boghandler og bogbinder også degn ved Frue Kirke i Haderslev. Omsætningen af bøger har næppe været stor nok til, at han kunne leve og brødføde sin familie af den alene. Hans boghandelsprivilegium omhandlede salg af latinske og tyske skolebøger (til latinskolens elever) og store og små almanakker. – Han havde lærlinge, bl.a. Jenss Nielsen Hörlock, der efter fem år fik svendebrev 23.8.1704, og Johann Christian Schuman (søn af bogfører Johan Christian Schuman i Leipzig), der fik svendebrev efter tre år 20.4.1709. – Gift 1. gang 16.11.1697 med Catharina Zoëga (1670-1718), 2. gang 26.9.1719 med Johanna. Af hans 8 børn i første ægteskab blev fem sønner bogbindere. Med Johanna fik han børnene Metta Catharina og Peter. (T.O. Achelis: Haderslev i gamle dage, Modersmaalets trykkeri, 1926 + Haderslev byhistoriske arkiv + Christopher Hagedorn 2018).


Forretninger