Til forsiden
Udskriv siden


Nielsen, Johannes Chr.

(f.14.9.1904) søn af boghandler i Haderslev Carl Nielsen (1860-1953) i hans andet ægteskab med Kristense Mathilde Julie Matthiesen (f. 1873). – Udlært hos sin far, elev på Ryslinge Højskole vinteren 1923-24, studieophold i Leipzig 1926, medhjælper i Vilh. Trydes Boghandel i København 1926-27, elev på Skolen for Kunsthaandværk i København 1929-30. Derefter forretningsfører i sin far Carl Nielsens Boghandel i Haderslev, som han overtog 1947. - Medlem af Selskabet Harmoniens bestyrelse 1939-1987 - de sidste 17 år som formand. Formand for Haderslev Turistforening 1946-1972. Han tog initiativ til oprettelsen af et museum for gamle hastevogen. Samlingen overgik senere til Haderslev Museum. (VM + Historisk Arkiv for Haderslev Kommune).


Forretninger