Til forsiden
Udskriv siden


Nielsen, Carl

(20.5.1860-27.7.1953) født i Haderslev, søn af gæstgiver Niels Hartvig Nielsen (15.5.1824-12.6.1881) og Anna Kathrine Jessen Dahl (19.12.1820 - 3.10.1877). – Kom 14 år gammel i lære i Th. Sabroes boghandel i Haderslev, fortsatte som medhjælper og blev 1882-1895 forretningsfører for sønnen Axel Sabroe, hvorefter han overtog forretningen. – Han samlede 10.1.1920 sine kolleger i Sønderjydsk Boghandlerkreds, hvis formand han var 1920-35, og som derefter indgik i Provinsboghandlerforeningens 4. kreds Sydjylland. – Medlem af direktionen for de to blade »Modersmaalet« og » Dannevirke« 1900-02, næstformand i selskabet Harmonien 1902-10, et populært mødested for danskere i den tyske tid, 27.10.1936 æresmedlem. Havde flere andre tillidshverv og gjorde en stor indsats for landsdelen. – Han forhandlede stort set kun dansk litteratur og havde mange skærmydsler med myndighederne, bl.a. var han og en kollega involveret i en retssag pga. af »Den blå Sangbog«, der mentes at ophidse danskernes patriotiske følelser. R. 13.6.1930. En meget respekteret kollega i branchen. – Gift 1. gang 16.10. 1886 i Haderslev med Mette Johanne Christine Jessen Toft (15.1.1862 - 3.6.1897) datter af landmand Laurids Jessen Toft (19.4.1831 - 6.3.1907) og Nielsine Petersen (1832-1901). – Gift 2. gang 24.4.1903 i Bylderup med Kristense Mathilde Julie Matthiesen (f. 7.2.1873 i Bylderup) datter af gårdejer Christian Matthiesen (30.9.1838 - 15.10.1908) og Mette Helene Martensen (31.10.1835 - 27.12.1903). – To sønner blev boghandlere og begge udlært i farens forretning: Niels Hartvig Nielsen (f. 15.7.1888) boghandel i Aabenraa (som svogeren Harald Bo Bojesen overtog) og i Esbjerg. – Og Johannes Chr. Nielsen (f. 14.9. 1904), som overtog farens forretningen i Haderslev. (Dolleris III, VM, Dansk Bogh.t. 17.5.1940 – Maleri udført af hans søn Johannes Chr. Nielsen).


Forretninger