Til forsiden
Udskriv siden


Sabroe, Axel Vilhelm Theodor

(17.4.1861-17. 3.1935) søn af boghandler og redaktør i Haderslev, Johan Henrik Theodor Sabroe (2.10.1819-16.6.1894) og Sophie Annine Houg (16.11.1822 - 18.5.1897). – Udlært hos sin far 1881, overtog forretningen 1882. Etablerede desuden bogtrykkeri og udgav dagbladet »Modersmaalet« samt »Almanak for Nordslesvig«. Efter at have overdraget boghandelen til Carl Nielsen ejer af landejendommen »Bygebjerg« med tilhørende damp-teglværk i Aastrup ved Haderslev fjord. Bestyrelsesmedlem i Skamlingsbankeselskabet, Den Nordslesvigske Skoleforening, Nordslesvigsk Kunstforening m.fl. samt kirkeældste og medlem af Haderslev Provstisynode og sogneråd. Gentagne gange idømt pengebøder for presseforseelser og i 1886 tre måneders fængsel for en artikel om »Fyrst Bismarck«. – Gift 23.7.1891 med Anna Marie Kathrine Pedersen (f. 18.4.1869) datter af proprietær i Bramdrup ved Haderslev, Peder Mathiesen Pedersen og Johanne Schmidt.. (Dolleris).


Forretninger