Til forsiden
Udskriv siden


Sabroe, Johan Henrik Theodor

(2.10.1819-16.6.1894) født i Nykøbing Mors, søn af skolelærer Søren Larsen Sabroe og Margrethe Dorthea Grønvoldt. – Student og cand. phil., deltog som frivillig herregårdsskytte i krigen 1848-51. 1858 kom han til Haderslev som medarbejder ved ugebladet »Dannevirke« (se under Peter Chr. Koch, Haderslev), etablerede samtidig papirhandel og overtog T.A. Møllers boghandel. – Sabroe spillede en fremtrædende rolle i lokalpolitikken i den urolige tid og blev i dec. 1869 valgt til formand (indtil 1871) for den nystiftede Kommunalforening i Haderslev, bestående af »det lavere borgerskab, håndværkere, handlende og værtshusholdere«, mens det højere borgerskab dominerede på Harmonien. Dannelsen af Kommunalforeningen førte 1870 til to andre foreninger, der sigtede på socialt arbejde. – Sabroe var i 35 år direktør for Sparekassen for Haderslev Byes Omegn. Han døde i Christiania (Oslo). – Gift 25.5.1858 i Vejlø Kirke med Sophie Annine Houg (16.11.1822 - 18.5.1897) født på »Egholm« i Sæby sogn, Nordsjælland, død på St. Marie Hospitium i København. Hun var datter af forvalteren på »Egholm«, senere godsforvalter på »Gaunø« i Vejlø, Gottlob Giøtz Houg (d. 15.2.1863) og Marie Pouline Neergaard (o.1798- 1867). (Dolleris II).


Forretninger