Til forsiden
Udskriv siden


Andersen, Edmund

(f.8.8.1898) søn af læderhandler Niels Peter Andersen (13.5.1855 - 8.1.1938) og Vilhelmine Schou (12.5.1857 - 28.9.1924). – Efter mellemskoleeksamen udlært 1913-17 og medhjælper 1917- 30 muligvis hele tiden hos forgængeren Knud Jørgensen, afbrudt af en handels- og sproguddannelse i Tyskland i 1922. Overtog boghandelen i 1931, og drev forretningen frem til noget stort med en avanceret butiksindretning, papir og turistvarer en gros og forlag med udgivelse af bornholmsk litteratur samt filialer i flere andre byer på øen. – Gift i Herlev 21.5.1927 med Edle Else Birthe Axelsen (f. 1.3.1903) født i Ejby ved Glostrup, datter af sognerådsformand Jens Axelsen (f.23.4.1865) og Thora Larsen (f.3.6.1871). (VM).


Forretninger