Til forsiden
Udskriv siden


Wisbech, Johannes Lauritz

(12.4.1870 - ?) søn af bogbinder, boghandler og forlægger Johannes Lundsgaard Wisbech og Margrethe Hansine Madsen. Faderens slægt havde i 200 år boet på Koldingegnen og faren etablerede sig som bogbinder i Kolding i 1846, I 1853 begyndte han udgivelsen af »Wisbechs Almanak«, der udkom i 33 år. Han var også boghandler i Kolding (senere Barkholt og Gad), men solgte sin forretning i 1885 og flyttede med forlaget til København. Efter hans død 1887 drev hans enke firmaet videre sammen med sin ved farens død kun 17-årige søn (en svoger var bogholder) og indtil sønnens etablering i kompagniskab med Arnold Busck i 1896. – J.L. Wisbech junr. blev boghandleruddannet 1886-89 hos C. Brammer i Holbæk og var medhjælper i en række boglader i Danmark og udlandet, bl.a. G. Bruun, Stubbekøbing, M. Jacobis Eftf., Aachen, K.F. Koehler, Leipzig og Andr. Fred. Høst & Søn, Kbhvn. – Efter ophørt kompagniskab med Busck etablerede Wisbech 28.3.1903 sin egen forretning i København, J.L. Wisbech. (Dolleris III).


Forretninger