Til forsiden
Udskriv siden


Hansen, Julin

(21.9.1838-27.10.1892) født i Troense på Tåsinge, søn af skibsbygger, kgl. agent Peter Hansen og Gjertrud Catharine Petersen. – Udlært som bogbinder hos sin forgænger B. Gislason, Rudkøbing, var nogle år hos D.L. Clément i København, inden han i 1865 overtog forretningen i Rudkøbing, som han efter 12 år afstod til Andreas Brandt. Overtog senere A. Viggo Voigts Bogbinderi i Skindergade i København. – Gift 1863 med Ida Hedevig Nyborg (15.10.1835-20.8.1903) født i København, datter af skomagermester Jens Peter Nyborg og Marie Michaeline Klein. En søster gift med forfatteren, historiker, dr. phil. Alexander Thorsøe. (Dolleris II).


Forretninger